وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (13 مرداد 97)

اطلاعیه مورخ 13 مرداد 1397

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1.امیر صالح نقدی

2. سحر نعمت زاده

3. محمد وحید یوسفی

4. ندا امینی حاجی باشی

5. محمدرضا کریمی

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. ابراهیم عباسی

2. اعظم رحمت آبادی

3. خدیجه صمدی

4. امیر بیگدلی

5. احسان شکراله بیگی

6. معصومه ولی نژاد (با آموزش تماس بگیرید)

7. امیرعلی نصیری

8. سهیلا بابارحیم

9. سمیرا اسدالهی

10. حکیمه شاه محمدی

11. المیرا ایلدرم

12. آزاده تفنگچی

13. محمدرضا غفران

14. سمیه قدیمی

15. سمیه حیدریان (با آموزش تماس بگیرید)

16. مریم سمیعی زفرقندی

17. سمیرا نجاتی

18. پریا عبدالهی مقدم

19. سهیلا قاسمی

20. علی اصغر سمیع پور

21. محبوبه افشاری

22. نرگس شاکر

23. فرزانه ملکی

24. مهدی رضایی

25. محمدجواد شکرزاده

26. فرشته فرج ون

27. مینا نجفی

28. بنیامین پارسا

29. غفار مدبری فر

30. حمید پیریائی

31. سعیده درویش

32. الهه کاظمی

33. عاطفه پانیران

34. مهناز رحمانی پور

35. حمیده نجفی

36. محمد علی حسینی

37. هانا خسروی

38. محمد آخوندی

39. محمدجواد دهقان

40. بهزاد دستان

41. حسین شمس وندی

42. ابوالفضل سلطانی چهرق

43. رضا پندار

44. سیما نوائی

45. حسن معصومی حاجی آقا

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. سیده راحله حقایقی

2. حمیرا سیرانی

3. پروین تقوی آذر شربیانی

4. مینو بیژنی آرام

5. مهران سلیم آبادی

6. عباسعلی نوری

7. جواد زارع

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.