آخرین اخبار

دانشجویان می توانند  جهت طرح سوالاتشان در روز تعیین شده انتخاب واحدشان از ساعت 10 تا 16 تلفنی با شماره... ادامه

کلیه متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه پرندک  می توانند از تاریخ 1394/11/17 لغایت 1394/11/26با ورود به... ادامه