وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

شرایط عمومی

شرایط عمومی موسسه آموزش عالی پرندک

 

1) اين موسسه نزديكترين شهر به تهران است.

2) سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي باشد. (خودگردان)

3) دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد، از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود.

4) تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مي شود.

5) دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.

6) این موسسه با انعقاد تفاهم نامه با انجمن های علمی، زمینه فعالیت های علمی و پژوهشی را برای دانشجویان فراهم می آورد.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.