وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

جهت دریافت فایل نواقص پرونده و مدارک رسیده، اینجا کلیک کنید.این لیست به روز رسانی نخواهد شددانشجویانی که پرونده دفاع تشکیل داده اند، منتظر تماس از طرف دانشگاه باشند.در صورت ناقصی مدارک، جهت اعلام آن، آقای اختیاردار با شما تماس میگیرند.در صورت تکمیل بودن مدارک، پس از تعیین داور، خانم اصغرزاده با شما تماس می گیرند.

انشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. فریبرز جعفری2. پردیس محمدعلیزاده3. سمیرا بهمن قمصری4. صدف موسوی پروپوزال دانشجویان زیر نیاز به اصلاحات اساسی دارد (پس از انجام اصلاحات دانشجو می بایست مجددا ارسال کند و مجدد داوری شود)1. محمد کریمی2. زینب عنابستانی پروپوزال دانشجویان زیر با اصلاحات جزیی تایید شد:1. علی موذن زاده2. زینب کهندانی3. سید احمد حسینی پروپوزال دانشجویان ذیل مورد

انشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. حمید اسعدی2. مهرناز صمیمی3. زینب پیش باز4. معصومه زرعلی پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:1. سامان بخت آزمایی بخشایش2. سید مجید آبرومندی3. محمد فروزان تبار4. مجتبی زیرک جو5. احسان قاسمی6. امید هنرپرور

جهت دریافت فایل نواقص پرونده اینجا کلیک کنید. 1) دانشجویانی که مدارکشان کامل است، منتظر تماس خانم اصغرزاده باشند. 2) کسانی که ناقصی مدرک دارند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند. 3) دانشجویانی که فقط بدهی دارند و مدارکشان تکمیل است، واریزی خود را انجام دهند و به خانم اصغرزاده به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنند. (درگاه بانک تجارت متصل است)

جهت دریافت فایل نواقص پرونده اینجا کلیک کنید. 1) دانشجویانی که مدارکشان کامل است، منتظر تماس خانم اصغرزاده باشند. 2) کسانی که ناقصی مدرک دارند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند. 3) دانشجویانی که فقط بدهی دارند و مدارکشان تکمیل است، واریزی خود را انجام دهند و به خانم اصغرزاده به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنند. (درگاه بانک تجارت متصل است)

جهت دریافت فایل نواقص پرونده اینجا کلیک کنید. 1) دانشجویانی که مدارکشان کامل است، منتظر تماس خانم اصغرزاده باشند. 2) کسانی که ناقصی مدرک دارند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند. 3) دانشجویانی که فقط بدهی دارند و مدارکشان تکمیل است، واریزی خود را انجام دهند و به خانم اصغرزاده به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنند. (درگاه بانک تجارت به زودی وصل می شود)

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. نرگس حسینی2. رضا اقدامی دارابی3. محمد دریکوندی4. سهیل انصاری5. جواد مرادیان (اصلاحات اساسی)6. صدف موسوی7. سمیرا علیزاده8. ناهیده نعمتی سرکارآبادی9. سیده طنین ارژنگ صحنه10. شقایق غلامی11. الهه اکبری12. فرزاد رسولی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)دانشجویانی پروپوزال آنها با

جهت دریافت فایل نواقص پرونده اینجا کلیک کنید. 1) دانشجویانی که مدارکشان کامل است، منتظر تماس خانم اصغرزاده باشند. 2) کسانی که ناقصی مدرک دارند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند. 3) دانشجویانی که فقط بدهی دارند و مدارکشان تکمیل است، واریزی خود را انجام دهند و به خانم اصغرزاده به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنند.

جهت دریافت فایل نواقص پرونده اینجا کلیک کنید. 1) دانشجویانی که مدارکشان کامل است، منتظر تماس خانم اصغرزاده باشند. 2) کسانی که ناقصی مدرک دارند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند. 3) دانشجویانی که فقط بدهی دارند و مدارکشان تکمیل است، واریزی خود را انجام دهند و به خانم اصغرزاده به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنند.

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. سعید شریف 2. محمد فروزان تبار3. احسان قاسمی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.تذکر

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.