وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

امور مالی

ماده 3 آيين نامه نحوه شهريه :
دانشجویان موسسات غیر دولتی در طول دوره در کلیه حالتهای میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا وپرداخت شهریه متغیر به موسسه مقصد می باشند.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.