وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مورخ 25 اردیبهشت 1403

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

 

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد. دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید:

1. محمد تاماری درویش وند

2. شهره خالقی مقدم

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. مجید یعقوب زاده

2. امیرمحمد حاتمی

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت:

1. زهرا ترحمی

پروپوزال دانشجویان زیر به دلیل نقص در مدارک ارسالی، قابلیت ارجاع به شورا را نداشته است:

1. حدیث نصرالهی (عنوان در پیشینه پژوهش ایران داک، مغایرت دارد)

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.