وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

ظرفیت استادان راهنمای زیر تکمیل است: دکتر برمکی دکتر یوسفوند دکتر فراهانی دکتر هدی همتی دکتر دارابی دکتر قاسمی دکتر محمدی دکتر اسکندری دکتر رجبی دکتر لشگری دکتر مهدوی دکتر محسنی دکتر حیدرپور
اطلاعیه مورخ 26 تیر 1400 دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: 1. ندا فرمانی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید) دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد
اطلاعیه مورخ 25 خرداد 1400 دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: 1. فاطمه رهگذر 2. علی خلیلی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید) دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده
اطلاعیه مورخ 25 اردیبهشت 1400 دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: 1. زینب ایرانی 2. هادی جورشعبانی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید) دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل
اطلاعیه مورخ 25 فروردین 1400 دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: 1. سمانه نوری 2. معصومه ستاری غلامی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید) دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل
اطلاعیه مورخ 25 اسفند 99 پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: 1. سید عبداله موسوی قاسمی 2. مهدی نژدمحمدیان 3. علی سیاوشان پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید) دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد. 1. یعقوب نیکپور الیله 2. ندا بیات پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت:
اطلاعیه مورخ 25 بهمن 99 پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: 1. الهه علی بخشی 2. محدثه کریمیان 3. محمد شریفی راسخ 4. آیدا اشرفیان 5. ابراهیم میرشاهی 6. یاسر الیاسی 7. نیلوفر پارسا پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید) دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد. 1. فرهاد مولوی 2.
قابل توجه دانشجویانی که برای دفاع تشکیل پرونده داده اند: جهت دریافت فایل نواقص پرونده ها اینجا کلیک کنید دانشجویانی که مدارکشان طبق لیست تکمیل است مانده حساب بدهکاری خود را در سامانه مالی چک کنند در صورتی که بدهی دارند تسویه کنند همچنین دروس گذرانده خود را با چارت دروس خود کنترل کنند و در صورتی که تسویه هستند و کلیه دروس را گذرانده اند و نمره قبولی آنها ثبت شده است. تا 10 بهمن ماه منتظر تماس خانم اصغرزاده باشند تا در ارتباط با داور و تاریخ دفاع هماهنگی های لازم انجام شود. دانشجویانی که ناقصی مدارک دارند سریعا جهت رفع نواقص اقدام کنند. زمان ندارید. سریع مدارک را تکمیل کنید.
آخرین مهلت ارسال مدارک 30 آذر 1399 قابل توجه کلیه دانشجویانی که در ترم جاری قصد دفاع از پایان نامه ی خود را دارند. برای تشکیل پرونده دفاع متن زیر رو مطالعه بفرمایید: برای تشکیل پرونده ی دفاع : يک نسخه CD متن کامل پايان نامه فرم مجوز دفاع با امضای استاد راهنما و مشاور گزارش همانندی با امضای استاد راهنما فرم تشکیل پرونده دفاع را به نشانی: کیلومتر 60 آزادراه تهران ساوه - شهر پرندک - موسسه آموزش عالی پرندک - کدپستی: 3771865476 پست پیشتاز کنید. نمونه فرم مجوز دفاع نمونه فرم تشکیل پرونده دفاع تشکیل پرونده دفاع فقط بصورت غیر حضوری و از طریق پست پیشتاز امکان پذیر خواهد بود. پرونده دفاع، به صورت حضوری
اطلاعیه مورخ 16 مرداد 99 پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید) دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد. 1. مریم میرعلی 2. سهراب نظری 3. هادی رنج بر پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت: 1. حانیه سیدی 2. محمد جنگی 3. امید ناظمی 4. معصومه قربانی 5. سکینه قاسم زاده 6. مهناز کاوسی 7. محمد نیرومند اشتلق 8. لیلا رسولی درآباد 9.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.