وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مورخ 25 خرداد 1403

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

دانشجویانی پروپوزال آنها مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

1. صبا پودینه

2. فاطمه دادراست

3. فاطمه مشهدی فراهانی

4. مهسا هاشم پور

5. حدیث نصرالهی

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت:

1. اصغر جمال زاده ثمرین

2. محمد حسین خانی

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.