وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مورخ 25 فروردین 1403

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. زهره بستار

2. سلمان پرویزی

3. یاسمن بهلول

پروپوزال دانشجویان زیر با اصلاحات جزیی تایید شد:

1. صغری صفری

2. آیدا صادقی

3. عسل فلکی آذری

4. علیرضا عابدی نکو

 

پروپوزال دانشجو (شهره خالیق مقدم) به علت مغایرت عنوان پایان نامه در گزارش پیشینه پژوهش ایران داک، قابلیت ارجاع به داوری را نداشته است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.