اطلاعیه کارشناسی ارشد

دروس ارائه شده کارشناسي ارشد گروه هاي مديريت

جهت دريافت برنامه دروس ارائه شده دانشگاه، اينجا کليک کنيد.

دانشجويان محترم، دقت نمايند که مي بايست کليه دروس خود را از يک کد گروه انتخاب نمايند.

در غير اينصورت انتخاب واحد دانشجو به صورت خودکار حذف خواهد شد.

 

اطلاعيه بسيار مهم کارشناسي ارشد

کليه دانشجويان کارشناسي ارشد که فقط واحد پايان نامه آنها باقي مانده است (حتي اگر در ترم قبل نيز واحد پايان نامه را اخذ نموده باشند) حتما بايد در روز تعيين شده براي انتخاب واحد، به سامانه آموزشي خود مراجعه کرده و نسبت به اخذ واحد پايان نامه اقدام نمايند.

استاد راهنما

اعلام استاد راهنماي دانشجويان ورودي 93

جهت دريافت فهرست پنجم اينجا کليک کنيد.

ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند،

منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.

 

پايان نامه

کليه دانشجوياني که تمايل دارند تا پايان ترم جاري، از پايان نامه خود دفاع کنند، لازم است تا پايان دي ماه، يک نسخه از پايان نامه خود به علاوه فرم مجوز دفاع را به خانم اصغرزاده تحويل دهند تا پس از طي مراحل کار، زمان دفاع آنان تعيين گردد.

پايان نامه

کليه دانشجويان کارشناسي ارشد،

لطفا جهت اطلاع از مراحل کار پايان نامه و زمان انجام

هر مرحله به بخش آموزش، بخش تحصيلات تکميلي

مراجعه نماييد.

جهت ورود به بخش تحصيلات تکميلي اينجا کليک کنيد.

استاد راهنما

اعلام استاد راهنماي دانشجويان ورودي 93

جهت دريافت فهرست چهارم اينجا کليک کنيد.

ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند،

منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.

 

 

استاد راهنما

اعلام استاد راهنماي دانشجويان ورودي 93

جهت دريافت فهرست سوم اينجا کليک کنيد.

ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند،

منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.

 

استاد راهنما

جهت دريافت فهرست دوم اينجا کليک کنيد.

ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند،

منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.

 

استاد راهنما

استاد راهنماي تعدادي از دانشجويان ورودي 93 انتخاب شدند.

جهت دريافت فهرست اينجا کليک کنيد.

ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند،

منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.