وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

اطلاعیه مورخ 95/4/20 پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) شایسته هروی متین سادات هاشمی سمیرا قنبری حمید اسمعیلی مرجان عبادی خاطره صادقی سارا اخلاقی فرد معصومه میرزایی زهرا انصاری نسرین براتی الهام سامانی پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) یاسر سلطان محمدی پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت : 1. احمد نجفی 2. عزیزه مشگین 3. سمیه لطیفی 4. الهه محمدی 5. زهره نوری زاده 6. وحید روحی 7. ماریا دباغ رضائیه 8. الناز نظامی بلوچ ی 9. محدثه میرزاخانی
اطلاعیه مورخ 95/3/26 پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت : 1. علی محمدی 2. فاطمه اسناد
لیست نهایی استادان راهنمای ورودی های 93 کلیک کنید
اطلاعیه مورخ 95/3/19 پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) سپیده رهبر قهفرخی سارا بهتویی سید مهدی سید علی مهدی سرتیپی زهرا نخعی
اطلاعیه مورخ 95/3/5 پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) مینا شکور قهاری مهیار شاهین آجرلو پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) سید امیر جولائی زیبا ثروتی فاطمه تیموری مهرداد شفیعی
اطلاعیه مورخ 95/2/29 پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) سمیرا هاشم لو مژگان خلج ناهید ولی نژاد پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) ندا خلیل نژاد کاظم مرادی سپیده سعیدی مهسا طاهری مریم باورهژ ابوالفضل فداکار سیده زهرا میراحمدی سایر دانشجویان منتظر اطلاعیه های بعدی باشند.
استاد راهنمای دانشجویان ورودی 93 جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید
استاد راهنمای دانشجویان ورودی 93 جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید سایر دانشجویان منتظر اطلاعیه بعدی باشند
معدود دانشجویان ورودی 93 که هنوز استاد راهنمای آنها تعیین نشده است، سریعاً ایمیلی با مشخصات ذیل به iranianiaa@yahoo.com ارسال نمایند. ایمیل باید حاوی موارد ذیل باشد: 1. نام و نام خانوادگی 2. رشته تحصیلی 3. شماره دانشجویی 4. سه عنوان پایان نامه پیشنهادی
اخطار: کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که تا کنون تأییدیه تحصیلی دوره کارشناسی آنها به دانشگاه تحویل نشده است، لازم است هر چه سریعتر نسبت به دریافت تأییدیه تحصیلی خود اقدام نمایند. مهم: نامه فراغت از تحصیل، گواهی موقت فارغ التحصیلی، اصل مدرک تحصیلی، جایگزین تأییدیه تحصیلی نمی باشند. جهت دریافت تأییدیه تحصیلی لازم است مراحل ذیل توسط دانشجو انجام شود: تکمیل فرم الکترونیکی تأییدیه تحصیلی (جهت دریافت فرم الکترونیکی تأییدیه تحصیلی اینجا کلیک کنید) تماس با دانشگاه و کسب اطمینان از آماده بودن نامه مراجعه به خانم اصغرزاده روزهای پنجشنبه در محل دانشگاه و دریافت نامه مربوطه مراجعه به دانشگاه دوره کارشناسی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.