وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

اعلام استاد راهنماي دانشجويان ورودي 93 جهت دريافت فهرست چهارم اينجا کليک کنيد. ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند، منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.
اعلام استاد راهنماي دانشجويان ورودي 93 جهت دريافت فهرست سوم اينجا کليک کنيد. ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند، منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.
جهت دريافت فهرست دوم اينجا کليک کنيد. ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند، منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.
استاد راهنماي تعدادي از دانشجويان ورودي 93 انتخاب شدند. جهت دريافت فهرست اينجا کليک کنيد. ساير دانشجوياني که موضوعات خود را ارسال نموده اند، منتظر اطلاعيه هاي بعدي باشند.
فرم هاي لازم دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد: فرم تحويل پايان نامه فرم مجوز دفاع نحوه تدوين پايان نامه (بازنگري شده سال 94) فرمت پروپوزال (Word) فرمت پروپوزال (PDF) فرم تمديد سنوات ترم پنجم
اطلاعيه استاد راهنماي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ورودي 92 براي دريافت فايل اينجا کليک کنيد.
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 91 دانشجويان ارشد ورودي 91 بايد جهت تکميل پرونده خود، فرم تاييديه تحصيلي را در سايت تکميل نموده و جهت انجام امور دريافت تاييديه تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل کارشناسي خود، اقدامات لازم انجام دهند. جهت تکميل فرم اينجا کليک کنيد.
----------------------------------------------------------------------------------- نواقص مدارک دانشجويان کارشناسي ارشد ادامه نواقص مدارک دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي مهر 93 لطفا در اسرع وقت مدارک خود را به اداره آموزش تحويل فرماييد. براي دريافت فايل نواقص مدارک اينجا کليک کنيد. -----------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 91 سامانه استعلام پیشینه پژوهش در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ورساله های تحصیلات تکمیلی کشور به آدرس http:// thesis.Irandoc.ac.ir راه اندازی گردیده است در این سامانه دانشجویان جهت استعلام موضوع پیشنهاده خود مراجعه کرده و پس از ورود ،ثبت نام وواریز وجه مورد نظر نسبت به اعلام موضوع خود اقدام نموده و از طریق همین سامانه فرایند کار خود را پیگیری می کنند و در نهایت جواب استعلام به آدرس پست الکترونیک دانشگاه و دانشجو ارسال خواهد شد . مقتضی است دانشجویان پس از دریافت پاسخ استعلام از ایران داک جواب را مجدد به آدرس ذیل ارسال نمایید . parandak.uni@gmail.com
نواقص مدارک دانشجويان مدارک دانشجويان زير ناقص است. دانشجويان نامبرده بايد مدارک خود را تا پايان آبان ماه به اداره آموزش تحويل دهند. جهت دريافت فايل نواقص مدارک کليک کنيد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.