وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

دانشجویانی که اسمشان در لیست تأییدیه های دریافتی (اطلاعیه های قبلی را ملاحظه نمایید) نمی باشد، فورا جهت دریافت نامه تاییدیه تحصیلی به خانم اصغرزاده مراجعه نمایند.
اطلاعیه مورخ 95/4/20 پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) شایسته هروی متین سادات هاشمی سمیرا قنبری حمید اسمعیلی مرجان عبادی خاطره صادقی سارا اخلاقی فرد معصومه میرزایی زهرا انصاری نسرین براتی الهام سامانی پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) یاسر سلطان محمدی پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت : 1. احمد نجفی 2. عزیزه مشگین 3. سمیه لطیفی 4. الهه محمدی 5. زهره نوری زاده 6. وحید روحی 7. ماریا دباغ رضائیه 8. الناز نظامی بلوچ ی 9. محدثه میرزاخانی
اطلاعیه مورخ 95/3/26 پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت : 1. علی محمدی 2. فاطمه اسناد
لیست نهایی استادان راهنمای ورودی های 93 کلیک کنید
اطلاعیه مورخ 95/3/19 پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) سپیده رهبر قهفرخی سارا بهتویی سید مهدی سید علی مهدی سرتیپی زهرا نخعی
جهت اطلاع از دریافت تأییدیه های تحصیلی، توسط مؤسسه آموزش عالی پرندک، اینجا کلیک کنید.
اطلاعیه مورخ 95/3/5 پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) مینا شکور قهاری مهیار شاهین آجرلو پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) سید امیر جولائی زیبا ثروتی فاطمه تیموری مهرداد شفیعی
اطلاعیه مورخ 95/2/29 پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) سمیرا هاشم لو مژگان خلج ناهید ولی نژاد پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت : (جهت دریافت دلایل، روی اسامی کلیک کنید) ندا خلیل نژاد کاظم مرادی سپیده سعیدی مهسا طاهری مریم باورهژ ابوالفضل فداکار سیده زهرا میراحمدی سایر دانشجویان منتظر اطلاعیه های بعدی باشند.
استاد راهنمای دانشجویان ورودی 93 جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید
استاد راهنمای دانشجویان ورودی 93 جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید سایر دانشجویان منتظر اطلاعیه بعدی باشند

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.