اطلاعیه کارشناسی ارشد

اطلاعيه استاد راهنماي کارشناسي ارشد ورودي 92

اطلاعيه استاد راهنماي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ورودي 92

براي دريافت فايل اينجا کليک کنيد.

تاييديه تحصيلي

قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 91

دانشجويان ارشد ورودي 91 بايد جهت تکميل پرونده خود، فرم تاييديه تحصيلي را در سايت تکميل نموده و جهت انجام امور دريافت تاييديه تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل کارشناسي خود، اقدامات لازم انجام دهند.

جهت تکميل فرم اينجا کليک کنيد.

نواقص مدارک دانشجويان ارشد

-----------------------------------------------------------------------------------

نواقص مدارک دانشجويان کارشناسي ارشد

ادامه نواقص مدارک دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي مهر 93

لطفا در اسرع وقت مدارک خود را به اداره آموزش تحويل فرماييد.

براي دريافت فايل نواقص مدارک اينجا کليک کنيد.

-----------------------------------------------------------------------------------

استعلام موضوع پايان نامه

قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 91

سامانه استعلام پیشینه پژوهش در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ورساله های تحصیلات تکمیلی کشور به آدرس http://thesis.Irandoc.ac.ir راه اندازی گردیده است در این سامانه دانشجویان جهت استعلام موضوع پیشنهاده خود مراجعه کرده و پس از ورود ،ثبت نام وواریز وجه مورد نظر نسبت به اعلام موضوع خود اقدام نموده و از طریق همین سامانه فرایند کار خود را پیگیری  می کنند و در نهایت جواب استعلام به آدرس پست الکترونیک دانشگاه و دانشجو ارسال خواهد شد .  
 مقتضی است دانشجویان پس از دریافت  پاسخ استعلام از ایران داک جواب را مجدد به آدرس  ذیل ارسال نمایید
.

parandak.uni@gmail.com

 

نواقص مدارک دانشجويان ارشد

نواقص مدارک دانشجويان

مدارک دانشجويان زير ناقص است.

دانشجويان نامبرده بايد مدارک خود را تا پايان آبان ماه به اداره آموزش تحويل دهند.

جهت دريافت فايل نواقص مدارک کليک کنيد.

حذف و اضافه

 

زمان حذف و اضافه دانشجويان کارشناسي ارشد،

يکشنبه 4  آبان ماه مي باشد.

شروع کلاسهاي کارشناسي ارشد

اطلاعيه شروع کلاسهاي کارشناسي ارشد

کلاسهاي کارشناسي ارشد از روز پنجشنبه 17مهر ماه آغاز ميگردد.

براي دريافت برنامه کلاسي کارشناسي ارشد ورودي 93 اينجا کليک کنيد.

شروع کلاسهاي کارشناسي ارشد

 

شروع کلاسهاي کارشناسي ارشد

کلاسهاي کارشناسي ارشد دانشگاه پرندک،

از روز پنجشنيه 17 مهرماه آغاز خواهد شد.

برنامه پيشنهادي نيمسال 931 کارشناسي ارشد ورودي 91 و 92

 

برنامه پيشنهادي دانشگاه براي دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 91 و 92

براي دريافت برنامه اينجا کليک کنيد.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

زمان انتخاب واحد کارشناسي ارشد ورودي 91 و 92 کليه رشته ها

زمان انتخاب واحد کارشناسي ارشد ورودي 91 و 92 کليه رشته ها

تاريخ انتخاب واحد  دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 91  و 92    در روز دوشنبه 93/07/07    و    سه شنبه 93/07/08    مي باشد.

دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 91 و 92  فقط در  روز هاي اعلام شده مي توانند  به سامانه  خود مراجعه نمايند و انتخاب واحد  نمايند. 

توجه : مبلغ شهريه خود را فقط به صورت آنلاين ( با کارت هاي عضو  شتاب ) پرداخت نماييد و فيش واريزي دريافت نمي شود.

دانشجوياني که ترم قبل درس پايان نامه را اخذ نمودند و هنوز دفاع نکرده اند ، بايد اين درس را دوباره در نيمسال اول 94-93 در تاريخ هاي فوق اخذ نمايند و شهريه ثابت را واريز نمايند.