اخبار

آخرين جلسه کلاس... ادامه

نکات قابل توجه و مهم در مورد امتحانات نیمسال دوم94-93... ادامه

آیین نامه انظباطی در خصوص برگزاری امتحانات
آیا می...
ادامه

آخرین مهلت تسویه حساب شهریه نیمسال دوم 94-93
 
دانشجویان محترم جهت تسویه حساب تا تاریخ 30... ادامه

کليه کلاس هاي دروس دکتر پرتوي از مورخ 94/01/22 تشکيل مي گردد.... ادامه

برنامه ريزي و کنترل و توليدي موجودي ها( استاد عبداله زاده )... ادامه