اخبار

به اطلاع تمامي... ادامه

آیین نامه انظباطی در خصوص برگزاری امتحانات
آیا می دانید تقلب در امتحان و همراه... ادامه

 
نکات قابل توجه و مهم در مورد امتحانات نیمسال اول94-93
دانشجویان گرامی... ادامه

امتحان دانشجویانی که این دروس را در ترم تابستان به صورت معرفی به... ادامه

به اطلاع تمامي دانشجويان مي رسانيم ، اداره... ادامه