اخبار

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند :  ... ادامه

قابل توجه دانشجوياني که تربيت بدني 2 با اساتيد آقاي کفاشي و خانم سرمديان  را دارند، امتحان اين... ادامه

 

برگزاري اردو  شهرک سينمايي غزالي براي دانشجويان دختر ورودي 92 و 93 مقطع کارشناسي  پيوسته  

...
ادامه

دانشجوياني که درترم اول96-95درس کارآموزي را اخذ نمودند، روز شنبه 96/01/26ساعت 16-14 مراجعه نموده و... ادامه