اخبار

فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد سال 95
برای دریافت فایل اطلاعات... ادامه

دانشجویان مقطع کارشناسی توجه نمایند امتحان راس ساعت 11 برگزار خواهد شد و به دانشجویانی که... ادامه

فایل شماره صندلی دانشجویان مقطع کارشناسی برای امتحان مورخ 9 تیر 95  به پیوست می باشد. برای دریافت... ادامه

فایل شماره صندلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای امتحان مورخ 10 تیر به پیوست می باشد.... ادامه

اداره آموزش از روز شنبه مورخ 29 خرداد 95 لغایت دوشنبه 14تیر 95 برای امتحانات ... ادامه

دانشجویان رشته مدیریت که در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند جهت... ادامه

اطلاعيه زمان ارزشيابي اساتيد دروس از طريق سامانه آموزشي
دانشجويان عزيز... ادامه

زمان حرکت سرویس در زمان امتحانات برای دانشجویانی که دو امتحان دارند، ساعت 8 صبح روز امتحان می باشد... ادامه