اخبار

سال جدید همراه با سلامتی و دلی خوش برای شما باشد. دکتر ناصر پرتوی
 

ادامه

دانشجوياني که... ادامه

دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ناپيوسته براي اطلاع از زمان حذف و... ادامه

اطلاعيه مهم کلاس ها
کليه کلاسهاي کارشناسي پيوسته و کارشناسي ناپيوسته روز... ادامه

زمان حرکت سرویس ساعت 6.45 صبح از محل مترو صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، نبش کوچه جاويدان  (روبروي... ادامه