اخبار

تاريخ امتحانات تمامي رشته هاي مقاطع کارشناسي پيوسته وردي بهمن 92  ... ادامه

سيستم اطلاعاني حسابداري        نام کتاب سيستم اطلاعاتي حسابداري  مولف حسن سيراني  ناشر مرکز تحقيقات صنعتي... ادامه

تمامي دانشجويان مي توانند براي تماس با دانشگاه با شماره 02144815480 روز هاي شنبه و چهارشنبه  از ساعت 16-10... ادامه