اخبار

کلاس هاي روز چهارشنبه و پنج شنبه 17 و 18 آذر ماه تشکيل... ادامه

ضمن تبريک قبـولي  به پذيرفته شـدگان... ادامه

دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه پرندک مي توانند، در مراسم فارغ التحصيلي که در سالن همايش هاي  بين... ادامه

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسـته و کارشناسی ناپیوسته ورودی جدید جهت اطـلاع از... ادامه

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته جهت اطلاع ... ادامه