اخبار

شروع کلاس ها از روز چهارشنبه مورخ 93/07/23 می باشد. تمامی دانشجویان جدیدالورود از ساعت 8:30 صبح کلاس... ادامه

زمان حرکت سرویس ساعت 7 صبح از محل مترو صادقیه، خیابان محمدعلی جناح،... ادامه