اخبار

اعلام نمرات دروس ... ادامه

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد جهت ارتباط با آموزش  روز شنبه مورخ 2 مرداد و روز چهارشنبه مورخ 6 مرداد... ادامه

دانشجوياني...    
          ادامه    

مقطع کارشناسی روزهای شنبه از ساعت 10 الی 16  و مقطع کارشناسی... ادامه

فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد سال 95
برای دریافت فایل اطلاعات... ادامه

دانشجویان مقطع کارشناسی توجه نمایند امتحان راس ساعت 11 برگزار خواهد شد و به دانشجویانی که... ادامه

فایل شماره صندلی دانشجویان مقطع کارشناسی برای امتحان مورخ 14تیر 95  به پیوست می باشد. برای دریافت... ادامه