اخبار

دروس معرفي به استاد در سامانه دانشجويان  کارشناسي  ثبت گرديده . با مراجعه به سامانه، پرداخت شهريه... ادامه

نمرات دکتر پرتوي اعلام شد.

ادامه

دانشجوياني که درترم دوم 96-95درس کارآموزي را اخذ نمودند، روز شنبه  و دوشنبه 7 و 9 مرداد از ساعت 16... ادامه

دانشجويان محترم دقت نماييد اداره آموزش ازشنبه مورخ 96/04/10  تا  دوشنبه 96/04/26 تعطيل مي باشد.... ادامه