اعلام دروس معرفي به استاد

دانشجوياني که تمام واحد هاي ترم اول 97-96 را با موفقيت گذرانده اندو فقط برايشان دو درس نظري باقي مانده است . سريعا اين فرم را تا تاريخ 96/12/12 پر نمايند تا دروس به صورت معرفي به استاد ثبت گرددو جزوات لازم در اختيارشان قرار گيرد.

براي دريافت فرم اينجا کليک نماييد.