وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تحصيلات تکميلي

مرحله اول - تعیین استاد راهنما:

 دانشجویان در اولین مرحله موظف هستند استاد راهنمای پایان نامه خود را از میان استادان داخل موسسه (و یا اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها) از خارج موسسه انتخاب نمایند.

در صورتی که استاد راهنما از خارج موسسه انتخاب شود باید مورد تایید مؤسسه آموزش عالی پرندک قرار گیرد.

استاد راهنما می بایست قبل از آغاز کار در سامانه ی دانشگاه ثبت شود.

جهت ثبت استاد راهنما، می بایست فرم (جهت دریافت فرم کلیک کنید) را تکمیل نموده و با اصل امضای استاد راهنما و مشاور، به واحد آموزش تحویل دهید.

مرحله دوم - انتخاب موضوع:

دانشجویان پس از مشورت با استاد راهنما، موضوع خود را تعیین می نمایند.

دانشجو موظف است قبل از اقدام به تهیه پروپوزال، گزارش پیشینه پژوهش را از سایت www.irandoc.ac.ir تهیه نماید.

همچنین مسئولیت عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه، به عهده دانشجو می باشد.

مرحله سوم - انتخاب استاد مشاور:

استاد مشاور، توسط استاد راهنما به دانشجو پیشنهاد می شود.

در صورتی که استاد راهنما از خارج موسسه انتخاب شود باید مورد تایید مؤسسه آموزش عالی پرندک قرار گیرد.

مرحله چهارم - تهيه پروپوزال و تایید استاد راهنما و مشاور:

پس از تعيين استاد راهنما و مشاور (طبق مرحله دوم و سوم) دانشجو با مراجعه به استاد راهنما و مشاور، پروپوزال خود را تهيه مي نمايد. (فرمت پروپوزال در بخش تحصيلات تکميلي، قسمت فرم ها موجود مي باشد). پس از انجام آخرین اصلاحات استادان راهنما و مشاور، با مراجعه به سایت www.irandoc.ac.ir گزارش همانندی پروپوزال خود را تهیه می کند. گزارش همانندی زیر 30 درصد با امضای استاد راهنما، مورد تایید دانشگاه است.

دانشجو می بایست، یک نسخه پروپوزال امضا شده توسط اساتيد راهنما و مشاور، گزارش پیشینه پژوهش به همراه گزارش همانندی زیر 30 درصد با امضای استاد راهنما به علاوه یک نسخه CD فایل word پروپوزال را به واحد آموزش تحويل نماید.

دریافت مدارک، تنها از طریق پست پیشتاز به نشانی پرندک انجام می شود.

مرحله پنجم- تصويب پروپوزال توسط دانشگاه:

 پس از تحويل پروپوزال توسط دانشجو که به تأیید استاد راهنما و مشاور رسیده است، به موسسه (طبق مرحله چهارم) دانشگاه پروپوزال دانشجو را به اشخاص حاضر در شورای آموزشی ارسال می نماید. پس از دریافت نظرات اعضای شورا، موسسه طي جلسه، پروپوزال هاي رسيده را تصويب یا رد مي کند.

تصویب یا عدم تصویب پروپوزال دانشجویان، در سایت موسسه اطلاع رسانی می شود.

دانشجو در هر ماهی که پروپوزال خود را تحویل دهد در پایان ماه بعد می تواند نتیجه ی تصویب یا رد پروپوزال خود را از طریق سایت پیگیری نماید.

مرحله ششم- گرفتن مجوز دفاع:

پس از تصویب پروپوزال (طبق مرحله پنجم)، دانشجو بايد با کمک گرفتن از استادان راهنما و مشاور خود، پايان نامه خود را مطابق با استانداردهاي علمي و نگارشي تهيه نمايد. (راهنماي تدوين پايان نامه در بخش تحصيلات تکميلي، بخش فرم ها موجود است)

پس از اتمام پايان نامه، دانشجو با مراجعه به سایت www.irandoc.ac.ir گزارش همانندی متن کامل پایان نامه خود را دریافت می نماید. همانندی زیر 30 درصد با امضای استاد راهنما مورد تایید موسسه است.

دقت شود که فاصله بین تصویب پروپوزال تا دفاع باید حداقل 6 ماه باشد.

دانشجو 1. يک نسخه CD متن کامل پايان نامه 2. یک نسخه پرینت از متن کامل پایان نامه 3. فرم مجوز دفاع با اصل امضای استاد راهنما و مشاور 4. گزارش همانندی زیر 30 درصد از سایت ایران داک با اصل امضای استاد راهنما به آموزش موسسه تحويل داده و پرونده دفاع خود را تشکیل می دهد.

در زمان تشکیل پرونده دفاع دانشجو موظف است تمامی مدارک مورد نیاز را کامل به دانشگاه تحویل دهد و از گذراندن کلیه دروس مصوب و همچنین تسویه حساب خود اطمینان حاصل کند.

دریافت مدارک، تنها از طریق پست پیشتاز به نشانی پرندک انجام می شود.

مدارک مورد نیاز شامل:

  1. تاییدیه تحصیلی دوره کاردانی

  2. ریز نمرات دوره کاردانی

  3. کدصحت دوره کاردانی

  4. تاییدیه تحصیلی دوره کارشناسی

  5. ریز نمرات دوره کارشناسی

  6. کدصحت دوره کارشناسی

  7. اصل مدرک کارشناسی (دانشنامه یا گواهی موقت)

  8. کپی مدرک کاردانی

مرحله هفتم – تعیین استاد داور:

پس از تاييد مسئول تحصيلات تکميلي موسسه، مبني بر آماده بودن دانشجو جهت دفاع از پايان نامه و فراغت از تحصيل، استاد داور توسط قائم یا معاون آموزشی یا مديرگروه تعيين شده و مسئول تحصيلات تکميلي، نام استاد داور را به دانشجو اعلام می نماید.

زمان مورد نیاز داور جهت مطالعه پایان نامه، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود.

مرحله هشتم- هماهنگي با آموزش براي دريافت تاريخ دفاع:

پس از اینکه داور پایان نامه، آمادگی خود را جهت دفاع دانشجو به موسسه اعلام نمود، مسئول تحصیلات تکمیلی، چند روز و ساعت را جهت برگزاری جلسه دفاع به دانشجو اعلام نموده و دانشجو پس از هماهنگي با استاد راهنما، مشاور و داور، زمان نهايي خود را به تحصيلات تکميلي اعلام نموده و هماهنگي هاي نهايي انجام مي گردد.

نکته بسیار مهم:

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تنها مجاز به 5 ترم تحصیل است.

در صورتی که تا پایان ترم پنجم فارغ التحصیل نشود با توجه به اتمام سنوات تحصیلی وی اخراج می شود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.