وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعيه انتخاب واحد ترم تابستان مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

زمان و دروس ترم تابستان 97-96

قابل توجه تمامي دانشجويان کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

دروس ارائه شده در ترم تابستان به شرح ذيل مي باشد که دانشجويان براي انتخاب واحد مي توانند در روز شنبه 6 مرداد از ساعت 11 با مراجعه به پروفايل خود انتخاب واحد نمايند.

درصورت به حد نصاب رسيدن کلاس تشکيل مي شود.

 

رديف نام درس
1 اخلاق اسلامي
2 تاريخ تحليلي صدراسلام
3 انديشه اسلامي 2
4 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
5 بازاريابي بين الملل
6 زبان تخصصي 2
7 ماليه عمومي
8 برنامه ريزي مالياتي

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.