وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 که در ترم جاری فارغ التحصیل نمی شوند، جهت افزایش سنوات تحصیلی و امکان انتخاب واحد در ترم ششم، می بایست فرم کمیسیون موارد خاص را تکمیل کرده، همراه با مستندات موارد خاص، حداکثر تا 15 بهمن به واحد آموزش تحویل دهند.

در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد برای آنان وجود نخواهد داشت.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.