اطلاعیه کارشناسی ناپیوسته

اطلاعیه مهم

1392/10/16   تمامي دانشجوياني که در يک تاريخ دو امتحان دارند حتما يک ساعت قبل از ساعت امتحان به محل آزمون  بيايند تا وقت کافي براي امتحان داشته باشند .

اطلاعیه مهم

1392/10/9     آن دسته از دانشجوياني که يکي از دروس خود رو ميخواهند در تاريخ حذف اضطراري حذف نمايند از تاريخ  1392/10/14  لغایت  1392/10/20  به سامانه آموزشي خود مراجعه و درس مورد نظر را حذف نمايند

1392/10/9    قابل توجه  دانشجويان کلاس هاي روز جمعه 92/10/13  تشکيل نمي شود

1392/10/9    تمام دانشجويان اقدام به پرينت واحد هاي خود از طريق سامانه آموزشي نمايند تا از تاريخ امتحان مطلع گردند

اطلاعیه مهم

1392/9/27  دانشجویانی که تاکنون  اقدام به پرداخت و تسویه بدهی  شهریه  این ترم خود را  ننموده اند و یا  فیش واریزی را تحویل واحد آموزش دانشگاه ننموده اند  تا پایان این هفته فرصت دارند که به واحد آموزش مراجعه نمایند . لازم بذکر است که در صورت عدم مراجعه دانشجویان از حضور  دانشجو در جلسات امتحانات  ممانعت  بعمل خواهد آمد .

اطلاعیه کارشناسی ناپیوسته

1392/9/9 کلاس های  درس  استاد دکتر پرتوی  در تاریخ  14 آذر ماه تشکیل نمی گردد .

1392/9/6 کلاس درس  پروژه رشته حسابداری برادران  استاد دکتر پرتوی فردا  از ساعت 16:30  لغایت  18  تشکیل نمی شود.

1392/9/6 کلاس درس پروژه رشته مدیریت صنعتی استاد دکتر پرتوی  فردا از ساعت 16:30 لغایت 18 برگزار نمی گردد .

1392/9/6   کلاس درس سمینار مالی رشته مدیریت بازرگانی  استاد  دکتر پرتوی فردا از  ساعت 18 لغایت 19:30 تشکیل نمی شود.

1392/8/25   روز پنجشنبه 1392/8/30  کلاس استاد سراجیان  درس مدیریت مالی 1  ( کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی )  برگزار نمی گردد .

1392/8/24   اطلاعيه مهم براي دانشجويان معرفي به استاد  -  زمان و ساعت امتحان

1392/8/13  کلاس مباحث جاری استاد دکتر پرتوی در تاریخ  پنجشنبه 16 آبان ماه از ساعت 13 برگزار می گردد .

1392/8/8 دانشجويان  که بايد معافيت تحصيلي براي نظام وظیفه برایشان  صادر شود  ، روز پنج شنبه  9 آبانماه   از ساعت 9 تا 11 براي دريافت برگه معافيت به آموزش مراجعه نمايند

1392/8/8 کلاسهای  استاد خانم مقدم روز جمعه برگزار نخواهد گردید

 1392/7/26  کلاسهاي دانشگاه روزهاي پنجشنبه 2 آبان و جمعه 3 آبان به مناسبت عيد سعيد غدير تشکيل نمي شود . زمان کلاسهاي جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد. .

 1392/7/23  اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

1392/7/13  برنامه های نیم سال اول تحصیلی  93-1392