وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ناپیوسته

1392/10/16 تمامي دانشجوياني که در يک تاريخ دو امتحان دارند حتما يک ساعت قبل از ساعت امتحان به محل آزمون بيايند تا وقت کافي براي امتحان داشته باشند .
1392/10/9 آن دسته از دانشجوياني که يکي از دروس خود رو ميخواهند در تاريخ حذف اضطراري حذف نمايند از تاريخ 1392/10/14 لغایت 1392/10/20 به سامانه آموزشي خود مراجعه و درس مورد نظر را حذف نمايند 1392/10/9 قابل توجه دانشجويان کلاس هاي روز جمعه 92/10/13 تشکيل نمي شود 1392/10/9 تمام دانشجويان اقدام به پرينت واحد هاي خود از طريق سامانه آموزشي نمايند تا از تاريخ امتحان مطلع گردند
1392/9/27 دانشجویانی که تاکنون اقدام به پرداخت و تسویه بدهی شهریه این ترم خود را ننموده اند و یا فیش واریزی را تحویل واحد آموزش دانشگاه ننموده اند تا پایان این هفته فرصت دارند که به واحد آموزش مراجعه نمایند . لازم بذکر است که در صورت عدم مراجعه دانشجویان از حضور دانشجو در جلسات امتحانات ممانعت بعمل خواهد آمد .
1392/9/9 کلاس های درس استاد دکتر پرتوی در تاریخ 14 آذر ماه تشکیل نمی گردد . 1392/9/6 کلاس درس پروژه رشته حسابداری برادران استاد دکتر پرتوی فردا از ساعت 16:30 لغایت 18 تشکیل نمی شود. 1392/9/6 کلاس درس پروژه رشته مدیریت صنعتی استاد دکتر پرتوی فردا از ساعت 16:30 لغایت 18 برگزار نمی گردد . 1392/9/6 کلاس درس سمینار مالی رشته مدیریت بازرگانی استاد دکتر پرتوی فردا از ساعت 18 لغایت 19:30 تشکیل نمی شود. 1392/8/25 روز پنجشنبه 1392/8/30 کلاس استاد سراجیان درس مدیریت مالی 1 ( کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ) برگزار نمی گردد . 1392/8/24 اطلاعيه مهم براي دانشجويان معرفي به استاد - زمان و ساعت امتحان 1392/8

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.