وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

جهت دریافت فایل نواقص پرونده اینجا کلیک کنید. 1) دانشجویانی که مدارکشان کامل است، منتظر تماس خانم اصغرزاده باشند. 2) کسانی که ناقصی مدرک دارند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند. 3) دانشجویانی که فقط بدهی دارند و مدارکشان تکمیل است، واریزی خود را انجام دهند و به خانم اصغرزاده به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنند.

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. سعید شریف 2. محمد فروزان تبار3. احسان قاسمی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.تذکر

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. ثریا مینایی2. مونا حیدرزاده3. محسن زمانی پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.تذکر

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنید)1. مصطفی طارمی2. زهره لطیفی3. معصومه رهبرجو 4. احسان قاسمی5. محمد دریکوندی6. پرویز شیروانیپروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، به ask.master.parandak@gmail.com ایمیل بزنید)دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:دانشجویان می بایست پروپوزال خود را در ایران داک ثبت نمایند و رسید آن به همراه کد رهگیری را به نشانی ask.master.parandak@gmail.com ارسال نمایند.1. عاطفه بیات2. ساناز باقری فر3. انوش حسین زاده4. یاسر حسین آبادی

جهت دریافت گروه های اطلاع رسانی کلاس دکتر پرتوی اینجا کلیک کنید.

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:دانشجویان می بایست پروپوزال خود را در ایران داک ثبت نمایند و رسید آن به همراه کد رهگیری را به نشانی ask.master.parandak@gmail.com ارسال نمایند.مرضیه حیدرهائیمهرداد توسلی کجانی محسن تشیعیمجید سلطانیزاهد کاظمیعلیرضا رحمان پورایمhن رحیمی فتحکوهیمسعود عطرلیپروپوزال دانشجویان زیر به دلیل نقص در مدارک قابلیت ارجاع به شورا را نداشته است:منصوره سلیمانی ملکان امضای راهنما و مشاور - همانندجویی - CDطیبه پیرخلیلی امضای راهنما و مشاور – پیشینه – همانندجویی - CDفاطمه حقیقی هیر امضای راهنما و مشاور – همانندجویی - CDمحمدمهدی پالیزگیر امضای مشاور – همانندجویی -

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت: دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. 1. اصغر کرباسی 2. فاطمه فاطمیان 3. محمدجواد بابایی فر 4. فاطمه شادنیا 5. محمدمسعود احمدی 6. حامد گلوانی پروپوزال دانشجو (یاسر حسین آبادی) به علت نقص در مدارک ارسالی، قابلیت ارجاع به کمیسون را ندارد.
دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت: دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. 1. سعیده محمدی 2. عباس صادقی منش 3. فرزانه مهدوی دوست 4. توران خزایی 5. زینب مجد ابربکوه 6. محمد صالح کماسی 7. نفیسه زیوری پایدار 8. سیدمصطفی اتحمدزاده چهارم 9. سید جلال ایزی 10. محمد بنی اسد 11. نرگس موسی خانی

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.1. هاجر فروغی2. مریم نوری خانقاه3. حدیقه احمدی4. سید رضا غلام پور پاپکیاده5. میثم رستمی6. مهران سعیدی7. مسعود حسینی سیانکی8. ساناز رضایی9. نگین قنبری10. مصطفی خضریان11. محمد نورقدمی12. فروغ سروی13. علی اصغری جلایر

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.