وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

تمامي دانشجوياني که در سيستم مالي بدهي دارند تا تاريخ  96/03/18مهلت دارند، تسويه نمايند  و براي دريافت کارت ورود به جلسه امتحان  اقدام نمايند .

اطلاعيه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 92 هر يک از دانشجويان کارشناسي ارشد (کليه رشته ها) ورودي سال 1392، مي توانند سه عنوان پايان نامه پيشنهادي خود را با مشخصات زير تا پايان مرداد ماه به نشاني iranianiaa@yahoo.com ارسال نمايند. عناوين پايان نامه بايد شامل مشخصات زير باشد: مقاله base خارجي داشته باشند. موضوع تکراري نباشد. داده ها در ايران قابل جمع آوري باشد. دانشجويان تا پايان مرداد ماه زمان دارند که سه عنوان پايان نامه پيشنهادي خود را به نشاني iranianiaa@yahoo.com ارسال فرمايند.
پرونده دانشجويان ذيل به علت تخلف در امتحانات، به کميته انضباطي ارجاع شد. دانشجويان ذيل در روز سه شنبه مورخ 24 تير در ساعت هاي ذکر شده به نيايش غرب، جنت آباد شمالي، گلستان شرقي، جنب خشکشويي، ساختمان 84 مراجعه نمايند. ساعت مراجعه: 15 الي 16/30 شماره دانشجويي ساعت مراجعه: 16/30 الي 17/30 شماره دانشجويي 911123051 911224006 922224006 921211025 9111122025 922122033 922212001 921311011 921122008 912311002 911211003 921123050 911121056 922123029 922122011 921111073 911222004 921111076 9011000 922123018 911122008 911123043 911122049 911122034 911121025 911122035 912121005 922224005 922111014 922222007
دانشجويان براي اعتراض به نمرات اين فرم را بايد تکميل نمايند. http://www.parandak.ac.ir/node/124
دانشجويان رشته حسابداري کارشناسي ناپيوسته تکميل ظرفيت 92 ، امتحان درس حسابداري مالي استاد ايوب روز شنبه 93/04/14 تشکيل مي گردد. هم چنين بعضي دروس که معرفي به استاد ارائه شده بود ، تاريخ امتحان آن متعاقباً اعلام ميگردد.
اداره آموزش در زمان امتحانات پايان ترم تعطيل مي باشد . بنابراين دانشجويان بعد تاريخ 93/04/16 مراجعه نمايند.
کليه کلاس هاي روز پنج شنبه 93/03/22 تشکيل نمي گردد.
دانشجوياني که بدهکار مي باشند و يا در تاييديه واحد هاي خود مشکلي دارندو يا سه امتحان در يک روز براي آنها ثبت شده است حتما روز چهارشنبه 93/03/21 از ساعت 16-10 با شماره تماس دانشگاه تماس بگيرند.
پايان نامه ارشد حسابداري ورودي 91
93/03/13 : حذف اضطراري از تاريخ 93/03/17 مي باشد ، که با ورود به سيستم آموزشي آن درس مورد نظر را حذف نماييد. دقت نماييد که تعداد واحد هاي دانشجو نبايد کمتر از 14 واحد شود. هم چنين تمامي دانشجويان وارد سيستم آموزشي خود شوند و تاييد واحد هاي خود را پرينت بگيرند و اگر مشکلي در واحد هاي خود داشتن حتماً روز شنبه 93/03/17 از ساعت 16-10 با خانم احدي تماس حاصل نمايند.
به پيوست زير ليست اسامي دانشجويان کارشناسي پيوسته تکميل ظرفيت 92 به همراه شماره دانشجويي مي باشد ، که اين دانشجويان با شماره دانشجويي و رمز ( کدملي ) ميتوانند وارد سامانه آموزشي خودشان شوند. /sites/default/files/lyst_smy_0.pdf

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.