اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

اطلاعيه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 92

اطلاعيه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 92

هر يک از دانشجويان کارشناسي ارشد (کليه رشته ها) ورودي سال 1392، مي توانند سه عنوان پايان نامه پيشنهادي خود را با مشخصات زير تا پايان مرداد ماه به نشاني iranianiaa@yahoo.com ارسال نمايند. عناوين پايان نامه بايد شامل مشخصات زير باشد:

  1. مقاله base خارجي داشته باشند.
  2. موضوع تکراري نباشد.
  3. داده ها در ايران قابل جمع آوري باشد.

دانشجويان تا پايان مرداد ماه زمان دارند که سه عنوان پايان نامه پيشنهادي خود را به نشاني iranianiaa@yahoo.com ارسال فرمايند.

 

اطلاعيه کميته انضباطي

 

پرونده دانشجويان ذيل به علت تخلف در امتحانات، به کميته انضباطي ارجاع شد.

دانشجويان ذيل در روز سه شنبه مورخ 24 تير در ساعت هاي ذکر شده به

نيايش غرب، جنت آباد شمالي، گلستان شرقي، جنب خشکشويي، ساختمان 84

مراجعه نمايند.

 

ساعت مراجعه:

15 الي 16/30

شماره دانشجويي

 

ساعت مراجعه:

16/30 الي 17/30

شماره دانشجويي

911123051

 

911224006

922224006

 

921211025

9111122025

 

922122033

922212001

 

921311011

921122008

 

912311002

911211003

 

921123050

911121056

 

922123029

922122011

 

921111073

911222004

 

921111076

9011000

 

922123018

911122008

 

911123043

911122049

 

911122034

911121025

 

911122035

912121005

 

922224005

922111014

 

922222007

911222003

 

9011012

922121044

 

 

922123010

 

 

912111010

 

 

 

 

اعتراض به نمرات

دانشجويان براي اعتراض به نمرات اين فرم را بايد تکميل نمايند.

http://www.parandak.ac.ir/node/124

امتحان حسابداري مالي

دانشجويان رشته حسابداري کارشناسي ناپيوسته  تکميل ظرفيت 92 ، امتحان درس حسابداري مالي  استاد ايوب روز شنبه 93/04/14 تشکيل مي گردد.

هم چنين بعضي دروس که معرفي به استاد ارائه شده بود ، تاريخ امتحان آن متعاقباً اعلام ميگردد.

تعطيلي اداره آموزش

اداره آموزش در زمان امتحانات پايان ترم  تعطيل مي باشد . بنابراين دانشجويان بعد تاريخ  93/04/16 مراجعه نمايند.

عدم تشکيل

کليه کلاس هاي روز پنج شنبه 93/03/22 تشکيل نمي گردد.

توجه

دانشجوياني که بدهکار مي باشند و يا در تاييديه واحد هاي خود مشکلي دارندو يا سه امتحان در يک روز براي آنها ثبت شده است حتما روز چهارشنبه 93/03/21 از ساعت 16-10 با شماره  تماس دانشگاه تماس  بگيرند.

اطلاعيه پايان نامه دانشجويان ارشد حسابداري ورودي 91

 پايان نامه ارشد حسابداري ورودي 91

اطلاعيه

93/03/13 : حذف اضطراري  از تاريخ  93/03/17 مي باشد ، که با ورود به سيستم آموزشي آن درس مورد نظر را حذف نماييد. دقت نماييد که تعداد واحد هاي دانشجو نبايد کمتر از 14 واحد شود.

هم چنين تمامي  دانشجويان وارد سيستم آموزشي خود شوند و تاييد واحد هاي خود را پرينت بگيرند و اگر مشکلي در واحد هاي خود داشتن حتماً روز شنبه 93/03/17 از ساعت 16-10 با خانم احدي تماس حاصل نمايند.

شماره دانشجويي ورودي تکميل ظرفيت 92 مقطع کارشناسي پيوسته

به پيوست زير ليست اسامي دانشجويان کارشناسي پيوسته تکميل ظرفيت 92 به همراه شماره دانشجويي مي باشد ، که اين دانشجويان با شماره دانشجويي و رمز ( کدملي ) ميتوانند وارد سامانه آموزشي خودشان شوند.

/sites/default/files/lyst_smy_0.pdf