وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

انتخاب واحد کارشناسی ارشد

آخرین مهلت  انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

کارشناسي ارشد

یک شنبه

97/11/14

        کلیه رشته هاي حسابداري 

( کارشناسي ارشد )

کارشناسي ارشد

دو شـنبه

97/11/15

         رشته  مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

( کارشناسي ارشد )

کارشناسی ارشد

سه شنبه

97/11/16

        کلیه رشته هاي مديريت

( کارشناسي ارشد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد    از 10 صبح  تا 24 همان روز مي باشد .

در صورت به حد نصاب نرسيدن ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .

شروع کلاس ها از 97/11/27می باشد.

 

کلیه دانشجویانی ورودی 952 که تا پایان بهمن ماه دفاع نخواهند کرد، ملزم به انتخاب واحد می باشند.

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.