وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه بسیار مهم دانشجویان ورودی 95 و 96 رشته های حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت:

 

 

اطلاعیه بسیار مهم دانشجویان ورودی 95 و 96 رشته های حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت:

 

دانشجویان ورودی 95 و 96 گروه حسابداری که رشته لیسانس آنها "غیر از حسابداری" بوده است، مشخصات خود (شامل: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته لیسانس) را تا 20 دی ماه به ایمیل ask.master.parandak@gmail.com ارسال نمایند.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.