وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کمیسیون موارد خاص برای ورودی های بهمن 95

 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن 95 که تا پایان بهمن ماه فارغ التحصیل نخواهند شد، لازم است فرم کمیسیون موارد خاص را تکمیل نموده،

با امضای استاد راهنما و استاد مشاور، تا 29 دی ماه به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.