وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه زمان امتحانات و حرکت سرویس

 

 

 

ساعت شروع کلیه امتحانات 14:30 می باشد.

سرویس ها از مترو صادقیه حداکثر ساعت 13 حرکت خواهند کرد.

 

کسانی که در یک روز 2 امتحان دارند باید یک ساعت زودتر در محل حضور داشته باشند.

ساعت حرکت سرویس برای دو امتحانی ها حداکثر ساعت 12 می باشد.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.