وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس جبرانی دکتر خلیفه سلطانی

کلاس های جبرانی خانم دکتر خلیفه سلطانی:

روز چهارشنبه 12 دی ساعت 15-13:30 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی

روز چهارشنبه 12 دی ساعت 16:45-15:15 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - رشته مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

روز چهارشنبه 12 دی ساعت 18:30-17 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.