وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

سمینار آشنایی با رهبران کارآفرین

 

سمینار آشنایی با رهبران کارآفرین

با حضور جناب آقای سومبات هاکوپیان

رهبر کارآفرین و بنیانگذار شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان

زمان: پنجشنبه 24 آبان ماه ساعت 12 الی 13/30

محل: مؤسسه آموزش عالی پرندک

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.