وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید ( مهر97 ) برای ورود به سامانه دانشجویی

دانشجویان ورود جدید (مهر 97 ) برای ورود به سامانه آموزشی نوع کاربری را روی دانشجو قرار دهید ، شماره دانشجویی را وارد نمایید و رمز عبور شماره شناسنامه یا کدملی می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.