وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

امتحانات ترم تابستان

دانشجویانی که ترم تابستان اخذ نموده اند ، هرچه سریعتر شهریه ترم تابستان خود را تسویه نمایند تا بتوانند کارت ورود به جلسه به امتحان خود را دریافت نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.