وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

درس دکتر پرتوي

دانشجوياني که دروس پروژه دکتر را در ترم تابستان اخذ نموده اند روزدوشنبه 13 تا 16  است و 15 مرداد تشکيل مي شود

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.