وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کمیسیون موارد خاص

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 1395

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 95 که تا پایان شهریور ماه از پایان نامه خود دفاع نخواهند کرد، لازم است فرم کمیسیون موارد خاص را تکمیل نموده و پس از امضای استاد راهنما و مشاور، تا پایان مرداد ماه به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند تا پس از تأیید مؤسسه، امکان انتخاب واحد در ترم پنجم برای آنان میسر گردد. جهت دریافت فرم کمسيون موارد خاص اينجا کليک کنيد

بدیهی است عواقب عدم تحویل فرم در موعد مقرر به عهده دانشجو خواهد بود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.