وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دفاع پروژه ارشد دکتر پرتوی

زمان دفاع از پروژه دکتر پرتوي

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد

 

          شنبه 97/04/30     ( فقط کارشناسي ارشد )        ساعت 15-14         خانم ها        رشته حسابداري + رشته حسابرسی

          شنبه 97/04/30     ( فقط کارشناسي ارشد )        ساعت 17-16         خانم ها        رشته حسابداری مدیریت + گروه مدیریت

          شنبه 97/04/30     ( فقط کارشناسي ارشد )        ساعت 19-18         آقايان          همه گروه ها

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.