وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

برگزاري مراسم اهداي جوايز به تيم برتر مسابقات ورزشي روز چهارشنبه 19ارديبهشت

 

 

 

 

 

 

برگزاري مراسم  اهداي جوايز به تيم برتر  مسابقات ورزشي موسسه آموزش عالي پرندک روز چهارشنبه ، 19ارديبهشت ماه،  ساعت 13  سالن اجتماعات

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.