وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم درخواست سرويس اياب و ذهاب خودگردان از مترو صادقيه

سرويس اياب و ذهاب دانشجويان در روز هاي تشکيل کلاس از محل مترو صادقيه به سمت پرندک حرکت مي کند و هم چنين عصر همان روز در پايان ساعت کلاس ها ، از محل موسسه به مترو صادقيه ، برقرار است .

دانشجويان در صبح هر روز هزينه رفت و برگشت يک روز خود را به راننده پرداخت خواهند کرد.

سرويس فقط براي دانشجوياني که فرم ذيل را تکميل وارسال نمايند . قابل استفاده مي باشد. و دقيقاً سرويس به تعداد دانشجويان آماده مي شود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.