وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

جدول زمانبندی تحویل پروژه دکتر پرتوی

 

دوشنبه 16 بهمن

دانشجویان کلاس دکتر پرتوی

خانم ها ساعت 16

دانشجویان کلاس دکتر محتشمی

خانم ها ساعت 17

سه شنبه 17 بهمن

دانشجویان کلاس دکتر پرتوی

آقایان ساعت 16

دانشجویان کلاس دکتر محتشمی

آقایان ساعت 17

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.