وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی بدون آزمون

سازمان سنجش آموزش کشور

مؤسسه آموزش عالی پرندک

نزدیکترین دانشگاه به تهران

تکمیل ظرفیت بدون آزمون مقطع کارشناسی

(پذیرش با سوابق تحصیلی)

برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور: https://www.sanjesh.org مراجعه نمایید.

کد رشته حسابداری: 18668

کد رشته مدیریت مالی: 18669

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.