وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم سرویس ایاب و ذهاب در ترم مهر 1402

مبلغ سرویس ایاب و ذهاب از میدان صادقیه برای کل ترم بجز ایام امتحانات 15.000.000 ریال می باشد. در صورت تمایل به استفاده از سرویس، مبلغ را به حساب شماره 13006802436 بانک مسکن به نام دکتر علی اکبر عرب مازار و دکتر ناصر پرتوی واریز کرده و فیش واریزی را حداکثر تا 1402/7/18 (18مهر ماه) (همراه با نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره تماس) به ایمیل ask.master.parandak@gmail.com ارسال فرمایید.

بدیهی است سرویس تنها برای کسانی قابل استفاده خواهد بود که واریزی خود را ارسال کرده باشند.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.