وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

حرکت سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان ایام امتحانات

حرکت سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان ایام امتحانات

 

زمان حرکت سرویس در ایام امتحانات ساعت 14

از محل مترو صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، مسیر جنوب به شمال، بعد از اتوبان شیخ فضل اله، نبش کوچه جاویدان

می باشد.

دانشجویان حداقل 10 دقیقه قبل از زمان اعلام شده در محل حاضر باشند.

تماس با مسئول هماهنگی سرویس (آقای شهریاری) 09121407465

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.