وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مورخ 25 اردیبهشت 1402

 

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. نرگس حسینی

2. رضا اقدامی دارابی

3. محمد دریکوندی

4. سهیل انصاری

5. جواد مرادیان (اصلاحات اساسی)

6. صدف موسوی

7. سمیرا علیزاده

8. ناهیده نعمتی سرکارآبادی

9. سیده طنین ارژنگ صحنه

10. شقایق غلامی

11. الهه اکبری

12. فرزاد رسولی

 

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد. دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید:

1. علیرضا حمیدی

2. ابراهیم جعفری نژاد قزل احمد

3. مونا حیدرزاده

4. زهرا صالحی شیخعلی

5. ثریا مینایی

6. داود سعادتی

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. مهلا خانی

 

پروپوزال دانشجویان زیر به دلیل نقص در مدارک ارسالی، قابلیت ارجاع به شورا را نداشته است:

1. محبوبه رحیمی (فاقد CD)

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.