وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دکتر محمد مهدی نادری نور عینی

دکتر محمد مهدی نورعینی -دانشگاه پرندک

دکتر محمد مهدی نادری نورعینی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

گروه آموزشی : حسابداری

 

سوابق علمی و پژوهشی و کنفرانس ها:

 

اندازه گیری عملکرد در واحد های دولتی ، مقاله علمی ، نشریه تخصصی مدیریت و حسابداری دانشگاه شیراز  سال 5  ، شماره 11 ، بهار 85

اوراق مشتقه اعتباری ، مقاله علمی ، مجله حسابدار شماره 195 خرداد 87

درس های از انرون در زمینه مدیریت و کنترل شرکت های مدرن ، مقاله علمی مجله حسابدار

برسی اجمالی نحوه محاسبه سود تسهیلات مقاله علمی مجله بانک و مسکن شماره 90 خرداد 87

تبدیل تسهیلات بانک ها به اوراق بهادر مقاله علمی مجله بانک مسکن شماره 101 خرداد 88

عناصر صورت های مالی از نگاه هیات تدوین استاندارد های حسابداری دولتی امریکا مقاله علمی پذیرفته شده در مجله حسابدار

مکانیز های بین المللی حاکمیت شرکتی مقاله علمی پذیرفته شده در مجله حسابدار

نکاتی تامل برانگیز در ورشکستی انرون برای مدیران غیر موظف مقاله علمی پذیرفته شده در مجله حسابدار

ورشکستگی شرکت ها ، تعاریف روش ها و مدل های پیش بینی مقاله علمی پذیرفته شده در مجله حسابدار

نظام حسابداری و گزارگری ونزوئلا مقاله علمی پذیرفته شده در مجله حسابدار

همکاری با جناب آقای حسین اسدی در ترجمه کتاب مدیریت مالی نوشته marcus & myres brealy 

ترجمه و تالیف کتاب حسابداری صنعتی 2 انتشارات ترمه بهار 88

ترجمه و تالیف کتاب اصول سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادر انتشارات کیو.مرث تابستان 88

 

 

 

سوابق تدریس :

 

اصول حسابداری یک  و دو و سه

حسابداری میانه 1و 2

حسابداری  صنعتی 1و 2 و3

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مباحث جاری در بانکداری

حسابداری پیشرفته 1 و 2

زبان تخصصی 1.2 و 3.4

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.