وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

با آرزوی.....
با آرزوی سلامتی کامل برای خانواده دانشگاه پرندک ( دانشجویان ، استادان و همکاران ) 


                                           دکتر ناصر پرتوی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.