وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تعطیلی اداره آموزش زمان امتحانات

اداره آموزش از روز شنبه مورخ 14 دی لغایت شنبه 28 دی در زمان امتحانات تعطیل می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.