وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان ورودی قدیم کارشناسی ارشد

 

آخرین مهلت  انتخاب واحد  دانشجویان ورودی قدیم کارشناسی ارشد

نیمسال اول 98-99

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

کارشناسي ارشد

یک شنبه

98/06/31

رشته حسابداري

رشته حسابرسی

( کارشناسي ارشد )

کارشناسي ارشد

دو شـنبه

98/07/01

رشته حسابداري مدیریت

رشته حسابداری بخش عمومی

( کارشناسي ارشد )

کارشناسی ارشد

سه شنبه

98/07/02

رشته مديريت بازرگانی _ بین الملل

رشته مدیریت بازرگانی _  بازاریابی

( کارشناسي ارشد )

کارشناسی ارشد

چهار شنبه

98/07/03

رشته  مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

رشته مدیریت بازرگانی استراتژیک

رشته مدیریت بازرگانی کارآفرین

( کارشناسي ارشد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 10 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن ، کلاس تشکيل نخواهد شد.

کلیه دانشجویان ورودی 961 که تا پایان شهریور ماه دفاع نخواهند کرد، ملزم به انتخاب واحد می باشند.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.