وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان ورودی قدیم کارشناسی ارشد نیمسال اول 99-98

 

آخرین مهلت  انتخاب واحد  دانشجویان ورودی قدیم کارشناسی ارشد

نیمسال اول 98-99

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

کارشناسي ارشد

یک شنبه

98/06/31

رشته حسابداري

رشته حسابرسی

( کارشناسي ارشد )

کارشناسي ارشد

دو شـنبه

98/07/01

رشته حسابداري مدیریت

رشته حسابداری بخش عمومی

( کارشناسي ارشد )

کارشناسی ارشد

سه شنبه

98/07/02

رشته مديريت بازرگانی _ بین الملل

رشته مدیریت بازرگانی _  بازاریابی

( کارشناسي ارشد )

کارشناسی ارشد

چهار شنبه

98/07/03

رشته  مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

رشته مدیریت بازرگانی استراتژیک

رشته مدیریت بازرگانی کارآفرین

( کارشناسي ارشد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 10 صبح  تا 24 همان روز مي باشد .

در صورت به حد نصاب نرسيدن ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .

کلیه دانشجویان ورودی 961 که تا پایان شهریور ماه دفاع نخواهند کرد، ملزم به انتخاب واحد می باشند.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.