وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس های ترم تابستان

کلاس های ترم تابستان از 6 مرداد طبق ساعت اعلام شده در سامانه  تشکیل می شود.  در نظر داشته باشید, غیبت غیر موجه در کلاس  باعث محروم شدن از امتحان می گردد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.