وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان حرکت سرویس در زمان امتحانات

ساعت حرکت سرویس ها در زمان امتحانات:

 ساعت 13  می باشد.

 

 

 

کسانی که در یک روز 2 امتحان دارند باید یک ساعت زودتر در محل حضور داشته باشند.

ساعت حرکت سرویس برای دو امتحانی ها از مترو صادقیه حداکثر ساعت 12می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.