وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان دکتر پرتوی

کلاس های دکتر پرتوی روز چهارشنبه یکم خرداد تشکیل نمی شود، کلاس جبرانی روز چهارشنبه هشت خرداد طبق همان ساعت ها تشکیل می شود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.