وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده به ایمیل ask.master.parandak@gmail.com ارسال نماید.1. کوثر عبدالهی2. مهدی فریادی3. مهدی غلامی زاده4. حمزه جعفربیگی5. سیدمحمد معصومی6. لیلا السادات علی خانی7. حسین میرزاجانی لطیفی

سامانه سما به روز رسانی شد:ورود به سامانه:نام کاربری: شماره دانشجوییرمز عبور: شماره ملی(در صورتی که 3 بار اشتباه بزنید، سامانه قفل می شه) در صورت بروز چنین شرایطی، روی ایمیل ask.master.parandak@gmail.com یادداشت بذارید.جهت اطلاع از زمان امتحانات، اینجا کلیک کنید:فایل زمانبندی امتحانات ارشد

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.دانشجویانی پروپوزال آنها مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.1. صبا پودینه2. فاطمه دادراست3. فاطمه مشهدی فراهانی4. مهسا هاشم پور5. حدیث نصرالهیپروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت:1. اصغر جمال زاده ثمرین2. محمد حسین خانی

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد. دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:1. زهره بستار2. سلمان پرویزی3. یاسمن بهلولپروپوزال دانشجویان زیر با اصلاحات جزیی تایید شد:1. صغری صفری2. آیدا صادقی3. عسل فلکی آذری4. علیرضا عابدی نکو پروپوزال دانشجو (شهره خالیق مقدم) به علت مغایرت عنوان پایان نامه در گزارش پیشینه پژوهش ایران داک، قابلیت ارجاع به داوری را نداشته است.

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:1. پژمان عباسیان2. معصومه زرعلی3. بهاره فقیهی4. سیده مژده میرقاسمیپروپوزال دانشجویان زیر با اصلاحات جزیی تایید شد:1. مریم چهارراهی2. امیرحسین ایوبی

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:1. محبوبه رحیمی2. امیرعلی عسکری3. حمید مومنی4. سجاد لطیفی5. احمد رضائی6. رامین محمدی7. مریم تقی پور8. زینب عنابستانی9. آرش ظفری10. رضا سلطانی اصل11. سجاد مختارپور12. محبوبه نیک دانشپروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. فاطمه مشهدی فراهانی2. مجید یعقوب زاده3. زهرا جهانی

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 که در ترم جاری فارغ التحصیل نمی شوند، جهت افزایش سنوات تحصیلی و امکان انتخاب واحد در ترم ششم، می بایست فرم کمیسیون موارد خاص را تکمیل کرده، همراه با مستندات موارد خاص، حداکثر تا 15 بهمن به واحد آموزش تحویل دهند.در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد برای آنان وجود نخواهد داشت.

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:1. محسن زمانی2. حمید اسعدی3. معصومه رسولی4. ناهیده نعمتی سرکارابادی5. شقایق غلامی6. حسین منوچهری فرزام7. حسین خزائی8. سمیرا علیزادهپروپوزال دانشجویان زیر با اصلاحات جزیی تایید شد:1. تهمینه تکمیلیروپوزال دانشجویان زیر نیاز به اصلاحات اساسی دارد (پس از انجام اصلاحات دانشجو می بایست مجددا ارسال کند و مجدد داوری شود)1. مهدی اسمعیلی

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید. پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)1. حسین سهامیپروپوزال دانشجویان زیر نیاز به اصلاحات اساسی دارد (پس از انجام اصلاحات دانشجو می بایست مجددا ارسال کند و مجدد داوری شود)1. حمید اسعدی2. معصومه زرعلی3. سمیرا علیزاده4. محبوبه رحیمیپروپوزال دانشجویان زیر با اصلاحات جزیی تایید شد:1. سید عبدالرزاق موسوی سارسری2. علی اربابی3. فاطمه ایمانیپروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.