وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (5 مرداد 99)

اطلاعیه مورخ 5 مرداد 99

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد.

1. مینا عبادیان

2. امیرحسین شارژ

3. مرتضی کاظم پور

4. نازنین پیری وکیل

5. علیرضا فلاح کار

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1. ساحل رحیمی

2. معصومه علیخانی

3. مژگان هاشمی

4. زهرا رشوند آوه

5. طاهره عباسی

6. النا شرهانی

7. مریم وارسته

8. اعظم حسین نژاد

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. حامد مقدسی پور

2. هادی رنجبر

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.