وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

 

نام_درس استاد  
فارسي عمومي 1  
احکام کسب و کار 1  
دانش خانواده و جمعيت 1  
مباني ريسک و مديريت بيمه ابوالفضل شکوهي فر   
کاربرد کامپيوتر در مديريت  احمدي  
آمار و کاربرد آن در مديريت احمدي  
مکاتبات تجاري و گزارش نويسي آوا حيدر علي  
تحقيق در عمليات 1 آوا حيدر علي  

اقتصاد سنجي مالي کتاب ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی

نویسنده: محمد نوفرستی

فقط فصل های دوم،چهارم،پنجم،ششم،هفتم خوانده شود.

پاشايي  
مديريت توليد حسين پور  
آمار و کاربرد آن در مديريت 1 خليق  
رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 خليق  
     
رياضي پايه خليق  
حسابرسي 2 دلسوز  
حسابداري پيشرفته 2 سارا بهزادپور  
حسابداري صنعتي 3 سارا بهزادپور  
حسابداري صنعتي 2 سارا بهزادپور  
مديريت مالي 1 سيد حامد محتشمي پور  
مديريت مالي در ايران سيد حامد محتشمي پور  
حسابداري ميانه 2 سيمين بني فاطمي کاشي    
حسابداري مالياتي سيمين بني فاطمي کاشي    
اصول مديريت مالي 2 سيمين بني فاطمي کاشي    
اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي سيمين بني فاطمي کاشي    
قرداد هاي بيمه شاکری  
سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت  شاکری  
حقوق بازرگاني شاهد افتخاري  
حسابداری صنعتی ۳ (جمشید اسکندری)تا پایان فصل 16 شريفي نيا  
حسابداری میانه ۱ (جمشید اسکندری) تا پایان فصل۴ شريفي نيا  
حسابداری صنعتی ۱ (جمشید اسکندری) تا پایان فصل ۳ شريفي نيا  
مديريت مالي 2 شريفي نيا  
اصول حسابداری ۲ (جمشید اسکندری) تا پایان فصل ۴ شريفي نيا  
انقلاب اسلامي ايران  عبدالکريم محمدي  
     
تاريخ تحليلي صدر اسلام عبدالکريم محمدي  
     
اخلاق اسلامي عبدالکريم محمدي  
زبان تخصصی2 ( مطالعه تست کنکورسراسری ارشد 5 دوره ) علائی  
زبان خارجي عمومي علائی  
آمار و کاربرد آن در مديريت 2

فاطمه پاک نيت ( نماینده کلاس به استاد ایمیل بزند )

farihapak525@gmail.com

 
روانشناسي عمومي گلاره مرتضايي  
روش تحقيق گلاره مرتضايي  
آشنايي با قوانين کسب وکار گلاره مرتضايي  
سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي مجيد فتح اللهي   
بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي مجيد فتح اللهي   
رفتارسازماني مرتضي مظفري  
مباني مديريت سرمايه گذاري مرتضي مظفري  
     
حسابرسي 1 مصطفي مظفري  
بازاريابي و مديريت در بازار معتمدي مهر  
آموزش مهارت هاي حرفه اي معتمدي مهر  
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها مهدي مبکي  
اقتصاد خرد مهري طبيب زاده   
کتاب اقتصاد کلان1 دکتر محمود روزبهانی فصل 1و2و 3فقط مسائل مهري طبيب زاده   
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي مهري طبيب زاده   

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.